CMAS3


Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi
(CMAS Three Star Diver)

Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n voimassaolevan Sukelluksen syventävän jatkokurssin koulutusohjelman mukainen.

Kouluttajina toimivat GummiWihdan CMAS Two Star Instructor -kouluttajat, vastuukouluttaja Ville-Pekka Hämäläinen.Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on kehittää edelleen kokeneiden CMAS Two Star Diver -sukeltajien laitesukellustaitoja ja perehdyttää heidät vaativilla sukelluksilla tarvittaviin laitesukellustaitoihin kuten pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten tekemiseen. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet etappisukeltamiseen 30-40 metrin syvyysalueella pienimmällä mahdollisella riskitasolla. CMAS Three Star Diver -kurssilla tutustutaan myös sukellusjohtamisen perusteisiin.

CMAS Three Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta, vahvat pelastustaidot, hyvät sukellusjohtajan taidot ja esimerkilliset sukellustaidot. Hänellä on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso

 • pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen,
 • sukellusvanhimman tehtävissä toimimiseen seuran sukellustapahtumissa,
 • pelastustilanteen johtamiseen ja
 • koulutusavustajana toimimiseen CMAS-kouluttajan valvonnassa.Pääsyvaatimukset

 • GummiWihdan ja Sukeltajaliiton jäsenyys
 • ikä vähintään 18 vuotta täyttänyt
 • CMAS Two Star Diver -kortti tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti
 • CMAS Rescue Diver -kortti tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti
 • Voimassa oleva hätäensiapupätevyys
 • Voimassa oleva hapenantopätevyys (erityisesti huomioitu sukeltajantaudin ensiapu)
 • Vähintään 60 kirjattua sukellusta, jotka on suoritettu vaihtelevissa olosuhteissa (kuivapukusukellus, yösukellus, keskisyvä sukellus 20-30 metrin syvyysalueelle, hylkysukellus, sukellus virtaavassa vedessä, jääsukellus)
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksellaKurssin sisältö

Teoria: kurssilla opitaan uusia ja syvennetään seuraavia sukellusteorian osa-alueita

 • varusteet
 • fysiikka
 • sukelluslääketiede
 • dekompressio
 • sukelluksen suunnittelu
 • pelastaminen
 • sukellussuunnistus
 • sukellusympäristö
 • CMAS Dive Leaderin roolit
 • vastuu- ja lakikysymykset
 • sukellusvanhimman tehtävät
 • sukellusryhmän johtaminen
 • pelastustilanteen johtaminen
 • koulutusavustajana toimiminen
 • sukeltajan ja kouluttajan polku

Käytännön harjoitukset

Allasharjoitukset

 • perustaidot (tasapainottaminen ja oikea sukellusasento, voimapotkut, tarkkuuspotkut, ohjailupotkut)
 • mallisuoritusten näyttäminen (oppilaan on osattava näyttää mallisuoritus kaikista CMAS One Star Diver – ja CMAS Two Star Diver -kurssin taitosuorituksista)
 • sukelluskurssien oppilaiden tekemien harjoitteiden valvonta (oppilaan on osattava valvoa sukelluskurssien oppilaiden tekemiä harjoitteita, turvallisuuden varmistaminen, oikealla tavalla tapahtuvan harjoittelun varmistaminen)

Sukellusjohtamisharjoitukset

Osana CMAS Dive Leader -koulutustaan oppilaat suunnittelevat jokaisen kurssiin kuuluvan sukelluksen ja johtavat niiden toteutuksen.

 • sukelluksen suunnittelu ja ennakkovalmistelut
 • alkubriiffaus
 • loppubriiffaus

Avovesisukellukset

CMAS Three Star Diver -kurssiin kuuluu neljä pakollista avovesisukellusta. Osa avovesisukelluksista on suoritettava CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa, osa sukelluksista voidaan suorittaa epäsuorassa valvonnassa.

 • pelastusharjoitus
 • suunnistusharjoitus
 • sukellusryhmän johtaminen
 • etappisukellusKortitusvaatimukset

Saadakseen CMAS Three Star Diver -kortin, oppilaan on

 • täytettävä kaikki kurssille osallistumisen ennakkovaatimukset
 • läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus
 • läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein
 • läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset
 • kurssimaksun maksaminen eräpäivään mennessä

Suoritettuaan kurssin hyväksyttävästi oppilaalle haetaan kansainvälinen CMAS Three Star *** Diver –sukeltajakortti.

Kurssin hinta 200 euroa, sisältäen CMAS Three Star -kortin.Tiedustelut

Ville-Pekka Hämäläinen
0400 808421 (iltaisin tai tekstarilla)

Koulutusvastaava Petri Tuominen

Sukeltajaliitto: Kurssin järjestämisohje