JÄSENASIAT


GummiWihta on sauna- ja sukellusseura. Jäsenmaksu muodostuu seuran jäsenmaksusta (”saunojat”) ja Sukeltajaliiton jäsenmaksusta.

GummiWihdan jäsenmaksut vuonna 2022 ovat:

  • 0 – 6 vuotiaat: 0,00 euroa
  • 7 – 14 -vuotiaat: 5,00 euroa
  • yli 14-vuotiaat: 20,00 euroa

Sukeltajaliiton jäsenmaksut vuonna 2022 ovat:

  • Kuutit / 0 – 6 vuotiaat: 0,00 euroa
  • Norpat / 7 – 14 -vuotiaat: 14,00 euroa
  • yli 14-vuotiaat: 28,00 euroaSukeltajajäsenen jäsenmaksu on 7-14-vuotiaalta 19,00 euroa ja yli 14-vuotiaalta 48,00 euroa.

”Vanhojen jäsenten” jäsenmaksulaskutus lähetetään viimeistään 20.1.2022, ensisijaisesti sähköpostitse.

Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu laskun eräpäivään 4.2.2022 mennessä, jäsenen oikeus seuran tarjoamiin etuihin ja osallistua seuran tapahtumiin päättyy. Samalla sukeltajajäsenen jäsenyys päättyy Sukeltajaliitossa.

Tulosta ja täydennä jäsenlomake liittymislomake2022.pdf

Lähetämme jäsenmaksulaskun postitse TAI maksua koskevat tiedot seuran info- tai laskut – sähköpostiosoitteesta.

Seuran tilinumero on FI80 5080 0620 0182 85 (BIC: OKOYFIHH), käytä maksussa aina laskun viitenumeroa.

Seuran ja yhteistyökumppaneiden välisissä sopimuksissa on seuran jäsenyyttä koskevia ehtoja, esim. seuran hallivuorolle voi osallistua vain seuran jäsen.Jäsenyyden päättyminen

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä kirjallinen ilmoitus seuran johtokunnalle, seuran puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi saman kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu. Eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.Lähetä kirjallinen ilmoitus sähköpostitse seuran info-sähköpostiosoitteella, kiitos

Jos seuran jäsen ei täytä seuran sille määrättyjä velvoitteita tai noudata seuran tekemiä päätöksiä tai jos jäsen muutoin toimii vastoin seuran tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa seuraa, voi johtokunta erottaa jäsenen seuran jäsenyydestä.