Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä  Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry, käytössä lyhenne GummiWihta ry

Yhteystiedot: c/o Kurpantie 123, 31610 Vaulammi

Vastuuhenkilö: Sari Pukkila

2. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus / rekisterinkäyttötarkoitus / tietolähteet  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon, jäsenlaskutukseen ja Sukeltajaliittoon kuuluvien sukeltajien jäsenyyden ylläpitoon. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään vain rekisteröidyn yhdistyksen omassa toiminnassa. Jäsenet ilmoittavat muuttuneet tietonsa rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterivastaavalle.
3. Rekisterin tietosisältö  Rekisteriin kerätään yhdistyksen toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja. Nämä tiedot ovat jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja sukupuoli. Lisäksi ylläpidetään Sukeltajaliittoon kuuluvien jäsennumerosta sekä hallituksen jäsenten asemasta.
4. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous-alueen ulkopuolelle  Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen kolmansille osapuolille esim. lista urheilijoista kilpailujen järjestäjälle.

Rekisteröity yhdistys ei luovuta jäsentensä yhteystietoja kaupallisiin tarkoituksiin. 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Jäsenrekisterin ylläpitäjä huolehtii siitä, että koko jäsenrekisterin sisältö on säännöllisin väliajoin tulostettu paperille ja säilytetään niin, että jäsenten tietoja ei pääse ulkopuoliset käsittelemään.

Kaikki tulostettu aineisto hävitetään asianmukaisesti.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus). Sähköisessä muodossa olevaan jäsenrekisteriin annetaan tarvittavat käyttöoikeudet vain niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Rekisteröidyn yhdistyksen johtokunta vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvomisesta. Aineistoa säilytetään ulkoisella kiintolevyllä ja se säilytetään riittävän turvallisesti. Aineiston käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus. Jäsenrekisterin ylläpitäjä huolehtii jäsenrekisterin ja muun aineiston riittävän säännöllisestä varmuuskopioinnista.

Hallitus 4.3.2012 Rekisteriseloste myös PDF-tiedostona.